KONTAKT

PATROL HLOHOVEC, s. r. o.

so sídlom: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava

IČO: 47 240 351, IČ DPH: SK 2023576643

tel:  0901 715 777; 0911 777 024

e-mail: patrolhc.office@gmail.compatrolhc@gmail.com